collectie
home
links
restauratie
expositie
route
gratis taxatie
KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH
mei 2020     VALSE KUNST
Op onze gratis taxatiedagen worden de meest
uiteenlopende schilderijen ter beoordeling aangeboden.
 De schilderijen komen uit een erfenis, zijn vergeten op
een zolder, achtergebleven of men wil gewoon weten of
 de in  bezit zijnde  werken  origineel  zijn en  hoeveel
waarde  ze momenteel  hebben. Maar lang niet alle schilderijen
blijken te zijn wat ze op het eerste gezicht lijken te zijn.
Soms werden ze in de familie jarenlang als kostbare
kunstwerken gekoesterd en werd er vaak druk gespeculeerd
 over de eventuele waarde bij verkoop.Valse schilderijen zijn geen zeldzaamheid.
Over een heel jaar genomen treffen we ongeveer 200 gevallen van duidelijke vervalsing aan.
In deze nieuwsbrief   behandelen  we voorbeelden van 3 valse schilderijen  die  recent in de galerie binnengebracht werden voor een taxatie.

Een paneeltje met een eendenfamilie. Een bekend onderwerp
dat veelvuldig door de schilder Constant Artz vervaardigd
werd. Compleet met signatuur. Als dit een origineel werkje zou zijn, was de huidige waarde ongeveer € 1600,-
Nu zou echter € 100,- goed betaald zijn. In de details
komt de techniek duidelijk te kort ten opzichte van een origineel werk.
Er is op Marktplaats indertijd  € 600,- voor betaald.

Het laatste schilderij is gesigneerd met "Ch. Leickert"
Een schilder uit de 19e eeuw die bekend is geworden door zijn verfijnde landschappen. Vooral die met een wintervoorstelling zijn erg gewild.  Er wordt dan ook gauw; meer dan € 20.000,- betaald voor een werk met een dergelijke afmeting en voorstelling. Ook nu was de teleurstelling weer groot toen bleek dat het een vervalsing betrof
Waarde? Misschien € 400,- voor iemand die zich geen origineel kan veroorloven.
Als toegift nog een paneeltje met de signatuur van P.G.Vertin. Ziet er aardig uit en is nog antiek ook. P G Vertin was een populaire schilder van voornamelijk stadsgezichten uit de 19e eeuw. Omdat hij in zijn tijd al succesvol was, waren er ook veel schilders die hem kopieerden.. Dit exemplaar bleek vals te zijn maar heeft toch nog een waarde van ongeveer € 500,-
Kijk ook op de pagina "echt of vals"
NIEUWSBRIEF NOV. 2020

Een nieuwsbrief in deze moeilijke tijd over de huidige stand van zaken    .In de galerie zijn geen bijzondere maatregelen van kracht, behalve dan dat we de nodige afstand in acht nemen. De galerie is voorlopig elke zondag en op zaterdag alleen op afspraak geopend.
Het is inmiddels gebleken dat dit voor de meeste mensen goed werkt en zo kunnen we ons leuke werk en uw bezoek met veel plezier voortzetten en blijven er interessante objecten binnenkomen die aan onze collectie toegevoegd kunnen worden. Hieronder een paar voorbeelden van schilderijen die recentelijk bij ons aangeboden werden.
Een interieur met een breiend meisje en spelende  kat van de beroemde Haagse Scholer B.J.Blommers. Een tijdgenoot van Jozef Israëls die echter in tegenstelling zijn onderwerpen een vrolijker thema meegaf dan de vaak sombere stemmingsbeelden van Israëls.
Een Hollands landschap met koeien door Frederik Engel Koog aan de Zaan 1872  -  Zutphen 1958   Onmiskenbaar geschilderd in de trant van zijn leermeester Willem Maris die dit thema met o.a. Anton Mauve zeer populair  hebben gemaakt aan het einde van de 19e eeuw en veel navolgers kende.




In ons restauratieattelier komen regelmatig interessante objecten binnen. Niet alleen voor een schoonmaakbeurt, maar ook voor meer ingrijpende klussen zoals onderstaand voorbeeld illustreert.
Dit doek is in zeer verwaarloosde staat aangetroffen en werd kennelijk door de vorige eigenaar niet als een kostbaar schilderij herkend .Hij wilde het weggooien.  De opdracht is om het werk weer in de originele staat terug te brengen en te herleiden wie de kunstenaar was die het gemaakt heeft in de 19e eeuw. Altijd spannend of dat ook lukt en hoe het schilderij onder het vuil en de beschadigingen uitkomt.


In de volgende nieuwsbrief laten we het resultaat zien.

inschrijven nieuwsbrief
NIEUWSBRIEF MEI 20121                         

Ondanks het corona gedoe konden wij met enige beperkingen toch gewoon ons werk blijven doen en hebben we de laatste tijd toch weer veel mooie nieuwe aanwinsten aan de collectie toe kunnen voegen. Er waren opvallend veel schilderijen met diermotieven bij van bekende meesters zoals: Wouterus Verschuur, de beste paardenschilder uit de 19e eeuw, met de entourage van een paardenrace en nu eens geen braaf stalinterieur. 


Verder een mooie compositie van de bekende veeschilder Albertus Verhoesen die zo mooi koeien kon schilderen, dat het leek alsof ze net bij de kapper waren geweest.

Hierboven een zeldzaam werkje van de Larense schilder Johan Meijer die zich vermoedelijk soms ook door zijn eigen konijnen liet inspireren.


Dan nog een groot werk van de minder bekende franse impressionist
Jules Louis Rame 1855 - 1927 met schapen in een stalinterieur  Hij exposeerde in de Salon te Parijs waar hij bevriend raakte met : 
Auguste Rodin Alexandre Charpentier en Maximilien Luce. Opvallend werk met een fraai invallend rembrandtiek licht. Ook is er nog nieuw werk binnengekomen van de dierschilders; Constant Artz, A.J.Groenewegen en Cornelis Raaphorst.

             We zijn 1e en 2e pinksterdag geopend!