nieuwsbrief
collectie
home
links
restauratie
route
lijsten
taxatie
schilderijen zoeken
KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH
HUIDIGE EXPOSITIE
 EXPOSITIE SCHEPEN en SCHUITEN

Nederland en met name Holland heeft z'n welvaart voor een groot deel aan
 scheepvaart te danken. Tot aan het einde van de 19e eeuw waren schepen het
 belangrijkste vervoermiddel in het binnenland maar ook internationaal werden
 de meeste kilometers over zee afgelegd. Er werd met schepen gevist vervoerd
 en gevochten. De pleziervaart was toen nog alleen voor de elite weggelegd.
 De expositie SCHEPEN en SCHUITEN geeft een mooi beeld van de
 bedrijvigheid op rivieren, in grachten, havens en zeeën rond de 19e eeuw in
 Nederland. Er wordt werk getoond van de bekendste zeeschilders uit die tijd zoals: J.H.B.Koekkoek, Hendrik en Abraham Hulk, G.W. Opdenhoff, P.J.Schotel,
 Ch.Leickert en N. Riegen. Maar ook schilders uit een latere periode zijn
vertegenwoordigd zoals; M. de Jongere, Evert Moll en Peter Sterkenburg.
 De expositie is elke zaterdag en zondag te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur
 vanaf 2 oktober tm. half december 2016.