nieuwsbrief
collectie
home
links
restauratie
expositie
route
lijsten
taxatie
schilderijen zoeken
KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH
Het Joods Historisch Museum in Amsterdam organiseert in 2013 een grote overzichts-tentoonstelling van het werk van drie Haagse kunstenaars, de gebroeders Verveer. Het museum is op zoek naar schilderijen, aquarellen en tekeningen van Salomon Leonardus Verveer (1813-1876), Maurits Leonardus Verveer (1817-1903) en/of Elchanon Leonardus Verveer (1826-1900). Musea of particulieren die werk(en) van hen bezitten wordt gevraagd - met het oog op eventuele bruiklenen - contact op te nemen met Christiaan Lucht, gastconservator en co-auteur van de begeleidende publicatie. Alle correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld. Er is tevens belangstelling voor overige documentatie, zoals brieven, schetsboeken en foto's van en over de Verveers.

Salomon Leonardus Verveer
       
1813 - 1876

SalomonVerveer werd opgeleid tot schilder door Bartholomeus Johannes van Hove
Bij leven was Verveer een bekende joods-Haagse kunstschilder. Hij schilderde aanvankelijk stads- en havengezichten, rivierlandschappen en dorpsgezichten. Later legde hij zich eveneens op Jodenbuurten en duingezichten toe. Naast olieverfschilderijen maakte hij sapverf- en houtskooltekeningen. Verveer was een veelzijdige kunstenaar die zowel in het binnen- als buitenland veel roem genoot. Hij was een van de meest succesvolle kunstschilders ten tijde van de Hollandse romantiek. Op de Brusselse Salon van 1845 werden zijn twee ingezonden schilderijen verkocht aan de Belgische minister Van de Weijer ("Het vertrek naar de Markt") en de Engelse gezant Hamilton Symour ("Een Gezigt op Dordrecht").
In 1851 ontving Salomon Verveer de Belgische Leopoldsorde, die hem eigenhandig door Z.M. Leopold, koning der Belgen, werd uitgereikt. Op de Wereldtentoonstelling in Parijs van 1855 kocht keizer Napoleon III twee door Verveer ingezonden schilderijen aan. Verveer werd onder andere door koning
Willem III der Nederlanden in 1863 benoemd tot officier in de Orde van de Eikenkroonen hij werd bij zijn 25-jarig jubileum, in mei 1874, benoemd tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Leermeester:
Verveer heeft o.a. Jan Weissenbruch (1822-1880) en Frederik Hendrik Kaemmerer (1839-1902) opgeleid.

Salomon Leonardus Verveer
olie op paneel 10 x 13,5 cm
verkocht

S. L. VERVEER 1813 - 1876