nieuwsbrief
collectie
home
links
restauratie
expositie
route
lijsten
taxatie
schilderijen zoeken
KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH
William Henry Singer Jr. werd op 5
         juli 1868 in Pittsburg geboren. De wens van zijn vader was
         dat hij hem opvolgde in zijn bedrijf Singer-Nimick Co.
         William wilde echter kunstenaar worden. Schilderen en
         tekenen was zijn liefste bezigheid. Zijn moeder kon daar wel
         begrip voor hebben, maar zijn vader zag daar niets in en
         plaatste William tegen zijn zin in zijn zaak om het vak te
         leren.
        
         In 1895 trouwde hij met de 10 jaar
         jongere Anna Spencer-Brugh en ze vestigde zich aanvankelijk
         in Allegheny, maar vertrokken al kort daarna naar Monhegan,
         een kunstenaarskolonie voor de kust van Maine. Diverse
         personen uit zijn omgeving o.a. de invloedrijke Carnegie
         raakten bekoord door de kunst van William en daardoor zag
         zijn vader in dat William niet bestemd was om zijn bedrijf
         voor te zetten. William werd kunstenaar, maar hij moest zijn
         inkomen zelf verdienen.
         Hij trok daarop met zijn vrouw naar
         Monhegan, een klein vissersplaatsje aan de kust van Maine.
         Daar schilderde hij kustgezichten met schepen. Vandaar
         vertrok het echtpaar, vergezeld met een vriend, de
         Amerikaanse beeldhouwer-schilder Martin
         Borgord naar Parijs, waar hij
         ging studeren aan de academie Julien en bij Jean Paul
         Laurens. Hij raakte bevriend met de Parijse schilders en
         werd daardoor geinspireerd.
        
         .In Parijs hoorde hij van het Larense
         schildersdorp in Nederland en hij besloot daarheen te gaan.
         Zijn vriend Borgord ging met hem mee. William was een wat
         dromerige figuur die van stilte, rust, de vrije natuur en
         bomen hield.
         In Laren hoopte hij dat te vinden wat hij
         zocht en nam in 1901 intrek in het Hotel Hamdorff.
         Aanvankelijk leek het wel te lukken en schilderde hij er
         enkele Gooise landschappen, maar al spoedig verloor hij zijn
         inspiratie en in de zomer van 1904 ging hij en vriend
         Borgord naar Noorwegen om daar te schilderen.
        
            
         De vader van William droeg zijn zoon
         ondanks alles een warm hart toe, want hij zond hem voor zijn
         eerste verjaardag in Laren vanuit Amerika een cheque met een
         zeer hoog bedrag. Jan Hamdorff moest er voor zorgen dat de
         cheque op de morgen van zijn verjaardag naast het ontbijbord
         van William kwam te liggen. Jan las het bedrag en kon zijn
         ogen niet geloven
        
         William Singer was in verschillende
         opzichten een bijzondere figuur onder de Larense
         kunstenaars. Hij kan niet echt onder "de Larense schilders"
         gerangschikt worden, want zijn artistieke leven lag geheel
         in Noorwegen. Van zijn werken is - voor zover bekend -
         weinig verkocht. Hij heeft ook altijd zijn Amerikaanse
         nationaliteit behouden. Desondanks was zijn persoonlijk
         leven sterk gebonden aan Laren en de Larense kunstenaars
         Omstreeks 1911 gaf hij de architect J.V.
         Hanrath opdracht aan de Oude Drift in Laren een riante villa
         met een schildersatelier te bouwen. De Singers gaven deze
         villa de naam 'De wilde Zwanens omdat zij zich door hun
         romantische tochten naar Noorwegen aan deze trekvogels
         verwant voelden. Zij konden hun nieuwe huis blijkbaar eind
         1911 betrekken, want in hun bewaard gebleven gastenboek
         prijkt op de eerste bladzijde de naam  Arina
         Hugenholtz gedateerd 8 december 1911
           
         Bij het uitbreken van de Eerste
         Wereldoorlog bevond het echtpaar Singer zich in Noorwegen.
         Pas na de vrede keerde zij terug naar Nederland en Laren
        
         In 1937 realiseerde William Singer zijn
         plan om door architect Elzinga het grote huis 'Nederheem'
         aan de Torenlaan in Blaricum te laten bouwen om daar zijn
         vele gasten te kunnen ontvangen. In de korte periode dat zij
         daar woonden werden er ook huisconcerten gegeven. Inmiddels
         hadden zij een omvangrijke kunstcollectie verzameld.
         Henri Singer overleed op 29 december 1943
         in Noorwegen in de plaats Olden
        
bron: Valk Laren
       

William Henry Singer Jr
1868 - 1943
William Henry Singer Jr.
olie op doek 40 x 50 cm.
€ 2500,-