nieuwsbrief
collectie
home
links
restauratie
expositie
route
lijsten
taxatie
schilderijen zoeken
KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH KUNSTHANDEL GALERIE TROMPENBURGH
Bilders Johannes Wernardus; geb. Utrecht 18 augustus 1811, overl. Oosterbeek 29 oktober 1890. Na 1841 verbleef hij meestal in Oosterbeek;
Hier werd hij spil van de 'schildersbent' die later bekend werd als de 'Oosterbeekse School'. Van 1846 - 1852 was hij te Utrecht werkzaam, daarna een
jaar in Amsterdam (1853 - 1854), vertrok weer naar Oosterbeek (1855 - 1858). In 1858 vestigde hij zich nogmaals te Amsterdam, waar hij lange tijd verbleef (tot 1880) en de laatste 10 jaren van zijn leven sleet hij te Oosterbeek. In 1852
werd hij lid van de Kon. Akademie te Amsterdam en in 1858 lid van 'Arti en Amicitiae' aldaar. Hij ontving in het begin enig tekenonderwijs van J.L. Jonxis,
daarna vormde hij zich geheel zelf. In 1839 maakte hij een reis langs de Rijn en in 1844 bezocht hij nogmaals Duitsland en ook Belgie
Hij was een belangrijk schilder van Gelderse bos- en
heidegezichten; men noemt hem wel een der voorlopers van de Haagse School. De schilders A. Haanen, A. Mauve, Ch. Rochussen en Willem Roelofs hebben wel eens schilderijen van Bilders gestoffeerd. Hij signeerde in zijn jeugd J. Bilders en later J.W. Bilders. Gaf les aan A.G. Bilders, M. Ph. Bilders - van Bosse, J.A. Boland, A. Everdingen, D. van Lokhorst, H.W. Mesdag J.E.J.

Bilders Johannes Wernardus
J.W.Bilders  1811 - 1890
info Benezit, Scheen, Rijksmuseum
W.J.Bilders olie op doek 51 x 68 cm. € 4800,-
 meer info